A Koala Meets YOU

Photos taken on 2009/10/20 by Ms. T in Australia/ forwarded to KK via RW.